เศรษฐกิจโลก การคลัง เผยเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน ต.ค. 65

เศรษฐกิจโลกนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน ต.ค. 65 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน โดนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัว

เศรษฐกิจโลก ค่าแรงขั้นตํ่ากับ พลวัตของทุนนิยม ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี

เศรษฐกิจโลกค่าแรงขั้นตํ่า กับ พลวัตของทุนนิยม ประวัติศาสตร์ นโยบายเทคโนโลยี : คอลัมน์เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ โดย ดร.สิร นุกูลกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,852 หน้า 5 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2566เทคโนโลยีที่เกิดมาจากทั้งระบบเป็นการสะสมทุนและเลือกเฟ้นเทคนิคการผลิตที่สร้างผลกำไร (choice of technique/induced technological progress) เราอาจจะเปรียบการโยกย้ายสะสมทุนได้เหมือนม้าตัวหนึ่งที่เรากำลังควบคุมโดยหากเราอยากให้ระบบเติบโต

เศรษฐกิจโลก ภูมิรัฐศาสตร์” ธงนำกู้วิกฤติทิศทางใหม่ของโลก

Geopolitics กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในประชาคมโลก เมื่อความขัดแย้งทาง “ภูมิรัฐศาสตร์” ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการเมือง และการค้าระหว่างประเทศ มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเป็นวงกว้างอีกระลอก
ต้องยอมรับว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานี้ ทำให้ทุกประเทศต้องเสี่ยงหนักกับความไม่แน่นอนสูง ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ไม่นาน ก็จะเห็นสัญญาณร้ายในการเผชิญกับวิกฤติการณ์หลายเรื่องที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลก