เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร “เฉลิมชัย” ท็อปฟอร์ม ทําแฮตทริก 3 ปีซ้อน รัฐมนตรีในใจประชาชน

หากย้อนสถิติผลสํารวจโพลหลายสํานัก อาทิ มธ. ซูเปอร์โพล RIDC นิด้าโพล ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ‘พี่ต่อ’ เฉลิมชัย นับว่าทอปฟอร์ม ทุบสถิติ กระแสนิยม รัฐมนตรีที่ยังครองหัวใจพี่น้องเกษตรกรและประชาชนมากที่สุด ซึ่งเมื่อย้อนดูตั้งแต่ปี 2562 นิด้าโพลระบุว่า ประชาชนให้ความสําคัญกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ มากที่สุด ต่อมาในปี 2563 ทั้ง ซูเปอร์โพล และ RIDC เผยตรงกัน ประชาชนพึงพอใจผลงาน รัฐมนตรีเฉลิมชัย