เงินเยียวยาเกษตรกร ‘อมรเทพ’ซีไอเอ็มบีไทย ชี้6ปัจจัยเสี่ยง ฉุดเศรฐกิจไทย-โลก

เงินเยียวยาเกษตรกร นาย อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT) กล่าวว่า ตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้ ลากยาวถึงครึ่งปีแรก เศรฐกิจไทย

เงินเยียวยาเกษตรกร เช็คเงินประกันรายได้ข้าวปี 65/66 งวดที่ 8 เงินเกษตรกร โอนเงิน 8 ธ.ค.65 กี่บาท

เช็คเงินเกษตรกร งวดที่ 8 เช็คเงินประกันรายได้ข้าว 65/66เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 8)