เศรษฐกิจโลก การคลัง เผยเศรษฐกิจภูมิภาคเดือน ต.ค. 65

เศรษฐกิจโลก2565  เศรษฐกิจโลกล่าสุด  เศรษฐกิจโลก2022  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก  เศรษฐกิจโลกคือ  บทความเศรษฐกิจโลก  ข่าวเศรษฐกิจโลก2022ล่าสุด  วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก2565

 

เศรษฐกิจโลกนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนเศรษฐกิจโลก2565ต.ค. 65 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนตุลาคม ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยข่าวเศรษฐกิจโลก2022ล่าสุดขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณทรงตัวจากเดือนก่อน โดนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัว

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลก2565

จากช่วงเดียวกันปีก่อน 5.2% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล -5.4% รายได้เกษตรกรที่แท้จริงเศรษฐกิจโลกล่าสุดในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 18.3% และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือน ต.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.1 จากระดับ 44.6 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในเรื่องค่าครองชีพ

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกล่าสุด

ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าเศรษฐกิจโลก2022โดยการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 1.4% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ -14.5% สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ ในเดือน ต.ค. 65 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -5.7%

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลก2022

และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ -2.9%แนวโน้มเศรษฐกิจโลกขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 12.0% แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่-7.1%มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน ต.ค. 65 อยู่ที่ 21,772.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันที่ -4.4%

เศรษฐกิจโลก

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

เนื่องจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะลอลงจากการใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเพื่อควบคุมเงินทั่วโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงเศรษฐกิจโลกคือส่งผลให้สินค้าส่งออกของไทยลดลงด้านเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 6%อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าในระยะต่อไปสำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยวในเดือน ต.ค. 65

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกคือ

มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวมจำนวน 1.48 ล้านคนบทความเศรษฐกิจโลกคิดเป็นอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 7,178.2% ทำให้เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปัจจัยกดดันจากระดับราคาสินค้าเริ่มปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนต.ค. 65 อยู่ที่ 5.98% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก25653.17% ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 65 อยู่ที่ 60.4% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังเศรษฐกิจโลก

 

ขอบคุณเครดิต kapookhoro.com

ข่าวแนะนำ