เศรษฐกิจโลกวันนี้ เศรษฐกิจโลกถดถอยควรลงทุนอะไร ?

เศรษฐกิจโลกวันนี้  เศรษฐกิจโลก2565  ข่าวเศรษฐกิจโลกอเมริกาวันนี้  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก  วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก2565  ข่าวเศรษฐกิจล่าสุดวันนี้  บทความเศรษฐกิจโลก  ข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุด  ข่าวเศรษฐกิจโลกforex

 

เศรษฐกิจโลกวันนี้มีสัญญาณอะไรบ้าง ที่บอกว่าควรเริ่มลงทุนแล้วหลังวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจโลก2565จะดูเหมือนว่ามีข่าวร้ายอยู่เต็มไปหมด จนทำให้นักลงทุนเกิดความกลัว ผลจากความกลัวก็อาจทำให้ขายสินทรัพย์การลงทุนออกมาอย่างไม่ยั้งคิด (Panic Sell) เพื่อต้องการที่จะถือเงินสดให้มากที่สุด เพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าจุดต่ำสุด หรือ bottom ของราคาสินทรัพย์นั้นจะอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะมีคำกล่าว ‘ในทุกวิกฤตจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ’ แต่ด้วยภาวการณ์เช่นนี้ หลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่า เราควรจะกลับเข้าไปลงทุนที่จุดไหน บทความนี้มีคำตอบในการวิเคราะห์การลงทุน เราต้องพิจารณาให้ได้ก่อนว่าตอนนี้ เราอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจระยะไหน เพราะเราควรจะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจนั่นเองข่าวเศรษฐกิจไทย2565ล่าสุดในการพิจารณาว่าตอนนี้เราอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจระยะไหน เราจะพิจารณาจาก เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เราควรรู้จัก คือ

เศรษฐกิจโลกวันนี้

เศรษฐกิจโลก2565

การขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือตัวเลขการขยายตัวของจีดีพี (Gross Domestic Product: GDP)ข่าวเศรษฐกิจโลกอเมริกาวันนี้เป็นตัวเลขที่แทบจะนำตัวเลขเศรษฐกิจทุกตัวมาสะท้อนรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออก และการ นำเข้าอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) เป็นดัชนีชี้วัดราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคว่าปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด เช่น เงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ก็หมายถึง ราคาสินค้าแพงขึ้นเฉลี่ย 3% ซึ่งกรอบเงินเฟ้อของประเทศไทยอยู่ระหว่าง 0 – 3.5%โดยปกติตัวเลขทั้ง 2 ตัวนี้มักจะไปด้วยกัน กล่าวคือ เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจมีการขยายตัว เงินเฟ้อก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นและหากเศรษฐกิจหดตัว เงินเฟ้อก็ปรับลดลงตามวัฎจักรเศรษฐกิจ โดยการขึ้นลงของเศรษฐกิจนั้นจะถูกแบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน คือ ระยะฟื้นตัว (Recovery) ระยะเฟื่องฟู (Peak) ระยะถดถอย (Recession) และระยะตกต่ำ (Trough) ซึ่งแต่ละวัฎจักรเศรษฐกิจมีลักษณะดังนี้

เศรษฐกิจโลกวันนี้

ข่าวเศรษฐกิจโลกอเมริกาวันนี้

ระยะฟื้นตัว (Recovery) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว หลังจากเผชิญภาวะตกต่ำถึงขีดสุด เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำแนวโน้มเศรษฐกิจโลกสินค้าที่เหลือค้างสต็อกค่อยๆ ทยอยขายออก ราคาสินค้าเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ผลประกอบการของธุรกิจดีขึ้น การผลิตเพิ่มขึ้น การจ้างงานสูงขึ้น ประชาชนมีรายได้ดี ทิศทางการลงทุนมีแนวโน้มดีขึ้น โดยสังเกตจาก GDP Growth ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งตัวอย่างของระยะฟื้นตัว คือ การฟื้นตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น หลังวิกฤตต้มยำกุ้ง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ โดยที่หาก GDP Growth ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 ไตรมาสติดต่อกันเราจะนับว่าเข้าสู่ระยะฟื้นตัว

เศรษฐกิจโลกวันนี้

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

แล้วเราควรลงทุนอย่างไร? ช่วงเวลานี้เหมาะกับการลงทุนใน “หุ้น” มากที่สุด เพราะหุ้นจะได้ผลบวกโดยตรงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก2565และเศรษฐกิจที่ขยายตัว ในขณะที่ตราสารหนี้และเงินฝากจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าระยะเฟื่องฟู (Peak) เป็นช่วงที่เศรษฐกิจผ่านช่วงฟื้นตัว และก้าวเข้าสู่ช่วงขยายตัว เงินเฟ้อเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่เศรษฐกิจยังคงขยายตัวได้มากกว่าเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP จะเริ่มช้าลงจาก ไตรมาสก่อนหน้า หลังจากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การผลิตอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับระดับการจ้างงาน แต่การเติบโตค่อนข้างทรงตัว ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจนอาจก่อให้เกิดเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

เศรษฐกิจโลกวันนี้

วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก2565

แล้วเราควรลงทุนอย่างไร? การลงทุนในช่วงเศรษฐกิจระยะเฟื่องฟู จะเน้นลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำข่าวเศรษฐกิจล่าสุดวันนี้อาหาร และน้ำมัน เพราะราคาปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจที่ทำให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น หุ้นที่เกี่ยวกับโภคภัณฑ์ก็จะได้ประโยชน์เช่นกัน อย่างไรก็ตามการลงทุนในหุ้นอาจจะลดความน่าสนใจลง (ยกเว้นหุ้นโภคภัณฑ์) เพราะในช่วงเวลานี้ ดอกเบี้ยจะค่อยๆ ขยับสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนธุรกิจค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น กำไรของกิจการจึงลดลงลง ราคาหุ้นจึงมีโอกาสปรับตัวลดลงบ้าง

เศรษฐกิจโลกวันนี้

ข่าวเศรษฐกิจล่าสุดวันนี้

ระยะถดถอย เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณการชะลอการขยายตัวบทความเศรษฐกิจโลกสามารถสังเกตเห็นได้ผ่านตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ติดลบต่อเนื่องมากกว่า 2 ไตรมาส เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญ ต้นทุนการผลิตโดยรวมสูงขึ้น ตัวเลขการผลิตและจ้างงานเริ่มลดลง เช่น วิกฤตจากโรคระบาด COVID-19 ที่เกิดประมาณไตรมาส 1 ของปี 2020 จะส่งผลให้ GDP Growth ในไตรมาส 1 และ 2 จะติดลบ 2 ไตรมาสติดกันข่าวเศรษฐกิจโลกforexและอาจจะเห็นการฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 และ 4 หากควบคุมโรคระบาดได้ดี และไม่มีการระบาดซ้ำเป็นต้นเศรษฐกิจโลกวันนี้

 

ขอบคุณเครดิต s1mplecsgo.com

ข่าวแนะนำ