วางแผนเก็บเงิน วิธีเก็บเงินเพื่ออิสรภาพก่อนเกษียณ

วางแผนเก็บเงิน  สูตรการออมเงิน  วิธีเก็บเงินแบบจริงจัง  วิธีออมเงินอย่างฉลาด  ควรเก็บเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้  วิธีเก็บเงินในบัญชี  วิธีเก็บเงินควรทำอย่างไร  วิธีเก็บเงินมนุษย์เงินเดือน10000  วิธีแบ่งเงินเป็นเปอร์เซ็นต์  วิธีแบ่งเงินเก็บ

 

วางแผนเก็บเงินอิสรภาพใครเล่าที่ไม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพในการใช้ชีวิตทำตามใจตนเองสูตรการออมเงินอิสรภาพทางสุขภาพไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นข้อผูกมัด อิสรภาพทางเวลาที่มีเวลาเป็นของเราเอง ฯลฯ ซึ่งการได้มาซึ่งอิสรภาพในด้านต่าง ๆ นั้น เราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดำเนินชีวิตของเราหลายสิ่งวิธีเก็บเงินมนุษย์เงินเดือน10000หลายอย่างต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้นเราจึงควรพิจารณาถึงอิสรภาพทางการเงิน เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสำคัญ

วางแผนเก็บเงิน

สูตรการออมเงิน

อิสรภาพทางการเงิน คืออะไรอิสรภาพทางการเงิน คือ การที่เรามีเงินมากพอที่จะจับจ่ายใช้สอยอย่างเพียงพอวิธีเก็บเงินแบบจริงจังไปตลอดชีวิตได้โดยที่เราไม่ต้องถูกกำหนดหรือถูกบังคับให้เราต้องหาเงิน หรือแม้แต่การที่เราไม่สามารถหาเงินได้ด้วยตนเองได้อีกต่อไป เนื่องด้วยเราเกษียณ ว่างงาน หรือทุพลาภาพ เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนนั้นก็จะมีองค์ประกอบของคำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” ที่แตกต่างกันไปแล้วเรามีวิธีการอย่างไรเพื่อให้เราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ สำหรับคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นมรดกวิธีแบ่งเงินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ลูกหลานมากพอที่สามารถใช้ได้ไปตลอดชีวิต ก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง แต่แน่นอนว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ เราจึงต้องสร้างอิสรภาพทางการเงินขึ้นมาด้วยตนเอง โดยมีหลักการเช่นเดียวกับการวางแผนเกษียณนั่นเอง

วางแผนเก็บเงิน

วิธีเก็บเงินแบบจริงจัง

วางแผนออมเงิน เพื่ออิสรภาพทางการเงิน 1. คำนวณรายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายที่เราต้องการใช้ต่อเดือนวิธีออมเงินอย่างฉลาดตั้งแต่วันที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะมีอิสภาพทางการเงินไปจนถึงวันที่เราเสียชีวิต เช่น เราต้องมีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่อเดือนจำนวน 30,000 บาท (เป็นยอดเงินที่ได้คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อแล้ว) โดยที่เรากำหนดว่าจะมีอิสรภาพทางการเงิน ณ อายุ 60 ปี และมีอายุอยู่ถึง 80 ปี ดังนั้นเราจะต้องคำนวณเงินที่จะต้องมีเพื่อเกษียณตามสมการเงินที่จะต้องมีเพื่อเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 x จำนวนปีหลังเกษียณเงินที่จะต้องมีเพื่อเกษียณ = 30,000 x 12 x (80 – 60)จากการคำนวณ เราจะได้ตัวเลขจำนวนเงินที่ต้องมี ณ วันที่เรามีอายุ 60 ปี เท่ากับเงิน 7,200,000 บาท

วางแผนเก็บเงิน

วิธีออมเงินอย่างฉลาด

เราจะต้องวางแผนการเก็บเงิน และการลงทุนของเราให้มีเงินเก็บหรือทรัพย์สินมูลค่าเท่ากับยอดเงินตามข้อควรเก็บเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ 1. ซึ่งก็คือ 7,200,000 บาท ณ อายุ 60 ปี โดยตัวอย่างจะเป็นนาย ก และนาย ข ที่มีเป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อการเกษียณที่หมือนกัน แต่อายุไม่เท่ากันนะครับ โดยปัจจุบันนาย ก อายุ 30 ปี และนาย ข อายุ 20 ปี มีตัวอย่างวิธีการเก็บเงินในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้2.1 กรณีที่เราเก็บเงินสดไว้อย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรเลย นาย ก จะต้องเก็บเงินภายใน 30 ปี ให้ได้เท่ากับ 7,200,000 บาทหรือปีละ 7,200,00 ÷ 30 = 240,000 บาท หรือเดือนละ 240,000 ÷ 12 = 20,000 บาท และนาย ข จะต้องเก็บเงินภายใน 40 ปี ให้ได้เท่ากับ 7,200,000 บาทหรือปีละ 7,200,00 ÷ 40 = 180,000 บาท หรือเดือนละ 180,000 ÷ 12 =15,000 บาท

วางแผนเก็บเงิน

ควรเก็บเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้

2.2 กรณีที่เราสามารถเก็บเงินและนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นปีละ 5% สำหรับนาย ก วิธีเก็บเงินในบัญชีจะต้องเก็บเงินจำนวน 8,651.16 บาท / เดือน และนาย ข จะต้องเก็บเงินจำนวน 4,718.16 บาท / เดือน2.3 กรณีที่เราสามารถเก็บเงินและนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นปีละ 10% สำหรับนาย ก จะต้องเก็บเงินจำนวน 3,185.15 บาท / เดือน และนาย ข จะต้องเก็บเงินจำนวน 1,138.51 บาท / เดือนหรือสามารถ ใช้โปรแกรมคำนวณการวางแผนการเกษียณ เพื่อวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณได้อย่างครอบคลุมมากที่สุด

วางแผนเก็บเงิน

วิธีเก็บเงินในบัญชี

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ถ้าเราสามารถเลือกวิธีการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ เราจะสามารถลดจำนวนเงินวิธีเก็บเงินควรทำอย่างไรที่ต้องออมและลงทุนต่อเดือนลงได้ หากเรารีบเตรียมตัววางแผนก่อนจะถึงวัยเกษียณในขณะที่เราอายุยังน้อย เราก็จะใช้เงินออมต่อเดือนที่น้อยลงด้วย หรือแม้กระทั่งเก็บเงินและลุงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายยามเกษียณที่มากขึ้นได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเราควรจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของผลตอบแทนที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วยวิธีแบ่งเงินเก็บเพราะยิ่งผลตอบแทนที่ได้รับสูงขึ้น ย่อมมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามไปด้วยวางแผนเก็บเงิน

 

ขอบคุณเครดิต thairathhoro.com

ข่าวแนะนำ